prof. UP dr hab. dr h.c. Ireneusz M. Świtała – Kierownik Katedry

prof. UP dr hab. dr h.c. Ireneusz M. Świtała – Kierownik Katedry
Dziekan Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie, w kadencji 2016-2020

Doktor habilitowany nauk humanistycznych z zakresu filozofii, profesor nadzwyczajny UP, kierownik Katedry Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej. Autor wielu książek i artykułów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, cytowany w pismach krajowych i zagranicznych, recenzent licznych publikacji, brał czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek komisji egzaminacyjnej języka włoskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek powołany przez Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach; Członek Rady Naukowej pisma wydawanego przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Legnicy; Członek Komisji Filozofii i Socjologii PAN oddział w Katowicach; Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oddział w Częstochowie; Członek Włoskiego Towarzystwa Filozoficznego; Członek Fundacji Luigi Stefaniniego w Treviso – Włochy; Odznaczony srebrnym krzyżem zasługi – przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej; Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej; Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych; Promotor w przewodach doktorskich; Zainteresowania naukowe: filozofia, historia filozofii, filozofia polityki, praca socjalna, pedagogika, etyka, personalizm włoski, felicytologia; Tłumacz przysięgły języka włoskiego