Partnerzy

Nasza Katedra realizując badania naukowe i działalność dydaktyczną współpracuje
z instytucjami administracji publicznej: rządowej i samorządowej, a także organizacjami pozarządowymi. 


logo mhd duże

www.mhd.org.pl