mgr Wojciech Glac

mgr Wojciech Glac

magister prawa, politologii i stosunków międzynarodowych; asystent w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w dyscyplinie naukowej prawo; uczestnik studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; współpracownik organizacji pozarządowych zajmujących się opieką hospicyjną nad dziećmi, poradnictwem prawnym i interwencją kryzysową; organizator i koordynator kampanii społecznych, happeningów i wydarzeń charytatywnych; wieloletni koordynator dużych grup wolontariuszy; Członek Rady Naukowej Asocjacji Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej na Ukrainie; zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo samorządu terytorialnego,
prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawo pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych, prawo III sektora, poradnictwo społeczne i prawne, interwencja kryzysowa i poradnictwo w sytuacjach nagłej straty; Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych o/Kraków, Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej; autor publikacji z zakresu prawa pomocy społecznej, postępowania sądowo-administracyjnego, i in.