mgr Elżbieta Mirewska

mgr Elżbieta Mirewska

teoretyk i praktyk pracy socjalnej, pedagog, pracownik socjalny. Od wielu lat związana ze środowiskiem zawodowym pracowników socjalnych przygotowując i kształcąc w formach szkolnych i pozaszkolnych kadry dla sytemu pomocy społecznej i pracy socjalnej. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (od 2006 r) w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa. Recenzent pytań egzaminacyjnych opracowywanych na potrzeby egzaminu zewnętrznego Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Krakowie. Certyfikowany trener w europejskich programach Balitimedia oraz Pegase: praca z ofiarami przemocy, praca z osobami wymagającymi rehabilitacji psychospołecznej. Posiada uprawnienia mediatora sądowego jak również uprawnienia lidera klubu pracy. Członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. Były członek zespołu ds. wykorzystania ekonomii społecznej w polityce społecznej Krakowa pracującego nad Programem Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2018. Autor publikacji dot. zagadnień z obszaru pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki pomocy i integracji społecznej.