Konferencje i wydarzenia naukowe

Konferencje i wydarzenia naukowe, w których udział biorą Pracownicy,
lub których organizatorem jest Katedra.


Nasza Katedra była współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej
z okazji 10-lecia działalności Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci pn. Opieka hospicyjna nad dziećmi w Polsce – dokonania, wyzwania i perspektywy,
która odbyła się 10 maja 2016 roku w Urzędzie Miasta Krakowa.

Strona wydarzenia: www.10lat.mhd.org.pl

plakat 10 lat


23 listopada 2016 roku nasza Katedra współorganizowała odbywające się w naszym Instytucie Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Holistyczny wymiar opieki hospicyjnej i wyręczającej nad dziećmi”.

Specjalnymi gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele Narodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego OHAMDYT z Kijowa, Ukraina.


28 października 2016 roku organizowaliśmy Ogólnopolską Konferencję Naukową p.n. Dylematy pracownika socjalnego-granice interwencji.