Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo w pomocy społecznej-teoria, praktyka, wyzwania”, Kraków, 31 maja 2017 roku

Ogólnopolska Konferencja Naukowa„Prawo w pomocy społecznej – teoria, praktyka, wyzwania”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Prawo w pomocy społecznej – teoria, praktyka, wyzwania”

Termin:
31 maja 2017 roku

PROGRAM KONFERENCJI: 

Program Konferencji Prawo w pomocy społecznej 31.5.2017 Kraków

 

Szczegóły organizacyjne:

UWAGA!!!

TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY ZOSTAJE DO DNIA
20 MAJA 2017 ROKU !

Miejsce:
Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
os. Stalowe 17, 31-922 Kraków (Nowa Huta)

Organizator:

Katedra Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej
Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Współorganizatorzy:

Katedra Samorządu i Zarządzania
Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie

Katedra Prawa i Administracji
Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie

Patroni Honorowi: 

J.M. prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
logoUP_pl

prof. dr hab. Marek Zirk – Sadowski 
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
logo

Krystyna Sieniawska
Prezes Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
KRSKOmenu

Patroni medialni:

CASUS_LOGO       EP

logo_01

 

Komitet Naukowy:

prof. zw. dr hab. Andrzej K. Piasecki – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. prof. UP Inga Kawka – Uniwersytet Pedagogiczny  w Krakowie

dr hab. prof. UW Jan Majchrowski – Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof. UP Ireneusz Świtała – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. prof. UP Leszek Graniszewski- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. prof. UP Norbert G. Pikuła – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. prof. UP Piotr Ruczkowski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Dariusz Zalewski – Uniwersytet Warszawski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Komitet Organizacyjny:

dr hab. prof. UP. Ireneusz Świtała – przewodniczący
dr hab. prof. UP Inga Kawka – wiceprzewodnicząca
dr hab. prof. UP Leszek Graniszewski – wiceprzewodniczący
dr Dominika Sozańska
dr Wojciech Maciejewski
dr Krzysztof Chaczko – sekretarz konferencji
mgr Wojciech Glac – sekretarz konferencji
mgr Elżbieta Mirewska

INFORMACJE

Zapraszamy do udziału ( czynnego i biernego) w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo w pomocy społecznej – teoria, praktyka, potrzeby,wyzwania”,
która odbędzie się w Krakowie, 31 maja 2017 roku.

Obszary tematyczne:

Rola prawa w funkcjonowaniu systemu pomocy społecznej jest nie do przecenienia. To normy prawne określają kto, w jakich okolicznościach i co może otrzymać w ramach funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Jednocześnie, po roku 1989, kiedy to podjęto zinstytucjonalizowane działania mające na celu budowę (nowego) systemu osłon socjalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nastąpił gwałtowny przyrost norm prawnych w tym zakresie, czyniąc ten system – nie tylko w oczach jego beneficjentów – niejasnym i skomplikowanym.

Poruszając się tym tropem, chcielibyśmy w ramach konferencji przyjrzeć się 27-letniemu, okazałemu dorobkowi prawnemu systemu pomocy społecznej. Interesować nas będą zarówno aspekty teoretyczne czy doktrynalne, jak i – a może przede wszystkim – kwestie praktyki stosowania prawa w pomocy społecznej. Sądzimy także, iż spotkanie to może być dobrym momentem do dyskusji nad pytaniem:
czy już nadszedł czas, na diametralną zmianę prawa w pomocy społecznej?

Proponujemy następujące obszary tematyczne konferencji:

 • Ewolucja prawa w pomocy społecznej;
 • Prawo do pomocy społecznej jako prawo podstawowe;
 • Prawo pomocy społecznej jako gałąź prawa administracyjnego;
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa w pomocy społecznej;
 • Praktyka stosowania prawa w pomocy społecznej – problemy, postulaty, wnioski;
 • Jednostki samorządu terytorialnego jako główni wykonawcy prawa w pomocy społecznej;
 • Pomoc społeczna w orzecznictwie sądów administracyjnych – doświadczenia
  i wnioski;
 • Pozycja prawna świadczeniobiorcy w prawie pomocy społecznej;
 • Organizacje pozarządowe w przestrzeni prawa socjalnego:
 • Prawne i etyczne uwarunkowania pomocy społecznej w systemie ustrojowym RP;
 • Prawo pomocy społecznej a praca socjalna;
 • Pomoc społeczna jako narzędzie polityki społecznej państwa;
 • Wyzwania w pomocy społecznej – jak i co reformować?

Powyższy katalog tematyczny nie ma charakteru zamkniętego. Organizatorzy dążą do jak najszerszej dyskusji o uwarunkowaniach i potrzebach w zakresie prawa pomocy społecznej, zarówno ze strony przedstawicieli ośrodków akademickich, pracowników samorządowych organów administracji, prawników – praktyków (adwokatów, radców prawnych, prawników niekorporacyjnych).
Mile widziane będą wystąpienia poruszające kwestie praktyki stosowania prawa.

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Konferencja dedykowana jest dla wszystkich, zainteresowanych tematyką prawa w pomocy społecznej, zarówno naukowców jak i praktyków

Zachęcamy zarówno do uczestnictwa czynnego, jak i biernego.

DANE DO PRZELEWU OPŁATY KONFERENCYJNEJ ZA UCZESTNICTWO CZYNNE: 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Bank Pekao SA oddział w Krakowie
przelew krajowy: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
przelew zagraniczny:  IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422
Kod SWIFT: PKOPPLPW

W tytule prosimy wpisać: DK-226, imię i nazwisko

UCZESTNICTWO CZYNNE

UWAGA!!!

TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY ZOSTAJE DO DNIA
20 MAJA 2017 ROKU !

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji z wygłoszeniem wystąpienia prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej tutaj:

KARTA ZGŁOSZENIOWA-PRAWO 2017-CZYNNE

w nieprzekraczalnym terminie 30 kwietnia 2017 roku, na adres: kepsips.konferencja@gmail.com.
Opłata za udział czynny wynosi 300 zł i obejmuje: poczęstunek w dniu konferencji, komplet materiałów konferencyjnych oraz publikację ( po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w punktowanym czasopiśmie naukowym.

Dane do wpłaty przesłane będą drogą mailową po przyjęciu zgłoszenia.

UCZESTNICTWO BIERNE

UWAGA!!!

TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY ZOSTAJE DO DNIA
20 MAJA 2017 ROKU !

Osoby zainteresowane biernym udziałem w konferencji, prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej dostępnej tutaj:

KARTA ZGŁOSZENIOWA-PRAWO 2017-BIERNE

na adres: kepsips.konferencja@gmail.com,
nie później niż do 15 maja 2017 roku.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo bierne w konferencji jest bezpłatne !

PUBLIKACJA:

Artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje, opublikowane zostaną w punktowanych czasopismach naukowych.
Teksty ( pozytywne zrecenzowane) publikowane będą m.in. w:
„Roczniku Administracji Publicznej”
Strona czasopisma: http://rap.up.krakow.pl/

Termin nadsyłania artykułów mija 10 czerwca 2017 roku.

Warunki edytorskie dla artykułów dostępne tutaj:
http://rap.up.krakow.pl/about/submissions#authorGuidelines

PLIKI DO POBRANIA:

Komunikat nr 1

Komunikat konferencyjny nr 1

Plakat konferencji:
plakat konferencji v2

Karta zgłoszeniowa – uczestnictwo czynne
KARTA ZGŁOSZENIOWA-PRAWO 2017-CZYNNE

Karta zgłoszeniowa – uczestnictwo bierne
KARTA ZGŁOSZENIOWA-PRAWO 2017-BIERNE