dr Krzysztof Chaczko

Dr Krzysztof Chaczko 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracował w Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu, w którym prowadził między innymi zajęcia na specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Zajmuje się ewolucją struktury opieki i pomocy społecznej w Polsce, aspektami porównawczymi funkcjonowania państwa bezpieczeństwa socjalnego (welfare state) w Izraelu i Polsce oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Autor monografii „System partyjny Izraela w perspektywie struktury podziałów socjopolitycznych” (Wrocław 2011) oraz kilkunastu artykułów i recenzji publikowanych m.in. w „Polityce Społecznej”, „Pracy Socjalnej”, „Problemach Polityki Społecznej. Studiach i Dyskusjach”, „Studia Judaica” czy „Athenaeum. Political Science”. Członek zarządu Towarzystwa Rozwoju Superwizji Pracy Socjalnej