dr Krzysztof Chaczko

Dr Krzysztof Chaczko 

doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się ewolucją struktury pomocy społecznej w Polsce, aspektami porównawczymi funkcjonowania państwa bezpieczeństwa socjalnego (welfare state) w Izraelu i Polsce oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Autor monografii „System partyjny Izraela w perspektywie struktury podziałów socjopolitycznych” (Wrocław 2011), współredaktor (wraz z Katarzyną M. Stanek) książki „Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości” (Katowice 2016) oraz kilkunastu artykułów i recenzji publikowanych m.in. w „Polityce Społecznej”, „Pracy Socjalnej”, „Problemach Polityki Społecznej. Studiach i Dyskusjach”, „Studia Judaica” czy „Athenaeum. Political Science”. Recenzent artykułów w czasopiśmie naukowym „Wrocławskie Studia Politologiczne”. Sekretarz redakcji rocznika naukowego „Labor et Educatio”.