dr hab. prof. UP Leszek Graniszewski

dr hab. prof. UP Leszek Graniszewski

politolog i prawnik, doktor habilitowany nauk społecznych z zakresu nauk o polityce, profesor nadzwyczajny UP. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oddział w Warszawie, Członek Instytutu Ignacego Paderewskiego. Obszar zainteresowań naukowych związany jest z problematyką funkcjonowania systemu politycznego Polski i Unii Europejskiej, szczególnie grup interesu i lobbingu, dialogu społecznego i obywatelskiego, polityki społecznej, kapitału społecznego, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości. Autor i współautor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz główny wykonawca i współwykonawca kilkunastu projektów badawczych. Autor ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych.