dr Dominika Sozańska

Dr Dominika Sozańska – Zastępca Dyrektora Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

Ukończyła studia socjologiczne w 2001 w Instytucie Socjologii UJ. W tym samym roku podjęła studia doktoranckie również w IS UJ. W roku 2007 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy „Chrześcijańska demokracja w Polsce. Przyczyny słabości i szanse rozwoju”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Hieronima Kubiaka. Zainteresowania naukowe dr Sozańskiej obejmują katolicką naukę społeczną, polskie i zagraniczne partie polityczne ze szczególnym uwzględnieniem socjaldemokracji i chadecji oraz związki doktryn politycznych z modelami polityki społecznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Etycznego Jej hobby to życie
i twórczość JRR Tolkiena, turystyka górska oraz fotografia.